Thiết kế và thi công sảnh lễ tân cho công ty CCB

Khu Vực: Tầng 11 tòa nhà VIệt Á số 9 Duy Tân 

Diện tích: 40m2

Mô tả dự án

Thiết kế thi công sảnh lễ tân cho công ty CCB 

Địa điểm : Tầng 11 tòa nhà VIệt Á số 9 Duy Tân 

Diện tích thiết kế : 40m2

Thời gian thi công : 10 ngày