Thiết kế văn phòng công ty Daehong Việt Nam

Khu Vực: 535 Kim Mã - Tòa nhà DMC

Diện tích: 150m2 

Mô tả dự án

Thiết kế văn phòng công ty Daehong Việt Nam

535 Kim Mã - Tòa nhà DMC

Diện tích 150m2